Zienswijze van Dekker Consult

Bewustwording van patronen in het gedrag is vaak een eerste stap in een traject. Welke keuzes wilt u vervolgens maken? Bijvoorbeeld wat wilt u versterken, beÏnvloeden of veranderen? In de training of coaching oefenen we met gewenste gedragsalternatieven en reiken we handvatten aan om beoogde doelen te behalen.

Uit mijn persoonlijke ervaringen met veranderen en loslaten van ongewenste gedragspatronen en mijn zoektocht te willen leven in overeenstemming met mijn waarden en visie, weet ik dat dit moeilijke maar zeker uitdagende processen zijn.

Intake

Acceptatie en begrip voor het eigen denken en handelen is een belangrijke startpunt. Wensen en doelen van deelnemers en opdrachtgever worden met behulp van een intake zo specifiek mogelijk gemaakt. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en/of deelnemer zetten we vervolgens een traject uit.

Werkwijze van Dekker Consult

De aanpak is praktisch en persoonlijk en we werken veel met casuÏstiek van de deelnemers zelf en/of uit organisatie. Daarnaast gebruiken we methoden die bijdragen de gestelde doelen te bereiken, dit kunnen creatieve technieken zijn, reflectiemethoden, NLP, methodiek van oplossingsgericht communiceren en eenvoudige vormen lichaamswerk en systemisch werken met paarden. Dekker Consult houdt van een hoge mate van zelfwerkzaamheid in de trainingen en coaching, leren door doen. Vervolgens is het van belang dat de deelnemers er in de praktijk mee uit de voeten kunnen en ondersteuning krijgen bij de implementatie van een verandering.

Dekker Consult
begeleiding van mens, team en organisatie
Lievensweg 48
6562 XN Groesbeek

t: 06 40 733 848
e: info@dekkerconsult.nl

Workshops en cursussen:

Klik hier voor extra informatie over alle workshops.